Kazanie na Uroczystosc Jezusa Chrystusa Króla Wszechswiata, rok A 2002

  • Ort: Universitätsgottesdienst, St. Ignatius Frankfurt
  • Datum: 24. November 2002
  • Bibelstelle: 1 Kor - 15,20-26.28

1. Jezus przekracza granice

2. Pierwszym jest Chrystus

3. Pójść z Chrystusem