Fürbitten zur Hochzeit -25. Juni 2016 - Sir 5,9-15 - Das Jawort geben

Dla A.  i M., ?eby szcz??cie by-lo im darowane jak w dniu dzisiejszym. ?eby rosneli na wspólnej drodze i mogli wielokrotnie do?wiadczy? mi?o?? nawzajem.

Für A's. und M's. Familien und Freunde sowie für alle, die ihnen Liebe, Halt und Freundschaft geben und Vertrauen schenken.
Dla wszystkich zmar?ych którzy w tym wa?nym dniu byliby ch?tnie z nami. Wspominamy ich i jeste?my wdzi?czni za ten czas który mogli?my z nimi sp?dzi?.

Für alle Heimatlosen und alle, die vor Krieg und Zerstörung fliehen. Dass sie auf ihrem Weg in eine bessere Zukunft Unterstützung, Zuversicht und Hoffnung erfahren.

Dla samotnych i ludzi w trudnych sytuacjach ?yciowych. ?eby mieli si?? i odwag? patrze? z ufno?ci? do przodu i nie tracili zaufania do siebie ani do ludzi.